ഞാനൊരു പാവം പാലാക്കാരന്‍

സന്ധ്യ

>> Saturday, October 3, 2009


വിളക്കുകാലില്‍ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന വെളിച്ചംഅതിനെ താങ്ങി നിര്‍ത്താന്‍ ഇരട്ടപത്തിവിടര്‍ത്തിയ മറ്റൊരു കാല്‍

4 comments:

mini//മിനി October 3, 2009 at 9:56 PM  

വീഴാതിരിക്കാന്‍ ഉടനെ കൈനീട്ടി പിടിക്കു,,,

Unknown October 4, 2009 at 11:44 AM  

ഈ അന്തിപൊന്‍വെട്ടം
മനോഹരം... കൊള്ളാം നല്ല വ്യൂ...

Unknown October 6, 2009 at 3:12 PM  

കൊള്ളാം... നല്ല നിരീക്ഷണം.

ഭൂതത്താന്‍ October 9, 2009 at 8:20 PM  

നല്ല നിരിക്ഷണം..ആ പൊന്‍ വെളിച്ചം സുന്ദരം


Jaalakam

ജാലകം

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP