ഞാനൊരു പാവം പാലാക്കാരന്‍

കുളിച്ചീറനണിഞ്ഞ ചെത്തിപ്പൂവ്....

>> Thursday, April 22, 2010

കുളിച്ചൊരുങ്ങിയ ചെത്തിപ്പൂ... ഈറനണിഞ്ഞ മലയാളി മങ്കയായി...

5 comments:

ശ്രീ April 22, 2010 at 11:37 AM  

നല്ല ചിത്രം

Typist | എഴുത്തുകാരി April 22, 2010 at 11:58 AM  

നല്ല ചിത്രം, ഭംഗിയുള്ള പൂവ്, നല്ല തലക്കെട്ടും.

ജിമ്മി April 22, 2010 at 3:49 PM  

എങ്ങോട്ടാ... അമ്പലത്തിലേയ്ക്കാണോ..?
പടം കൊള്ളാം...

പട്ടേപ്പാടം റാംജി April 22, 2010 at 4:44 PM  

ചിത്രം നന്നായി.

ഹേമാംബിക April 25, 2010 at 3:15 PM  

:-)

Jaalakam

ജാലകം

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP