ഞാനൊരു പാവം പാലാക്കാരന്‍

വീണ്ടുമൊരു ജനനമോ....?

>> Wednesday, March 31, 2010

മരത്തിനുള്ളിള്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക്, പുനര്‍ജ്ജനിയിലെന്ന പോലെയാവാം.


നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള വന്മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍


എന്നെന്നും പ്രിയമുള്ള മഞ്ഞും മലകളും

3 comments:

ചേച്ചിപ്പെണ്ണ് March 31, 2010 at 2:45 PM  

nice ..

junaith March 31, 2010 at 8:46 PM  

"വീണ്ടുമൊരു ജനനമോ...കൊള്ളാം

Prasanth Iranikulam April 1, 2010 at 10:16 PM  

ഇതെവിടെയാ ?

Jaalakam

ജാലകം

About This Blog

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP